148 đường Hoàng Trọng Mậu, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
0349766576

SCOPE

1.Giám sát chất lượng

2.Kiểm tra biện pháp thi công và an toàn lao đông

3.Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công

4.Giám sát tiến độ thực hiện công việc

5.Giám sát và thử nghiệm chất lượng vật liệu

6.Nghiệm thu công trình theo quy định

7.Xác nhận bảng vẽ hoàn công công trình

SUPERVISION

Chất lượng mỗi công trình tùy thuộc vào đơn vị tư vấn giám sát. Vì thế, tiêu chí làm việc của đơn vị tư vấn giám sát IDG là làm việc chính trực, có đạo đức và có trách nhiệm với nghề cao. Đây là giá trị cốt lõi đem đến chất lượng cho công trình.

Không chỉ giám sát đúng thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng, chúng tôi còn hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu trong vấn đề tư vấn giải pháp thích hợp nhất để giải quyết các vấn đề tại công trường. IDG luôn đề cao tính chính trực và tinh thần trách nhiệm trong quá trình xử lý các vấn đề của công trường xây dựng.

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture71.jpg

Hình ảnh dự án: HPT

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture74.jpg
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture72.jpg
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture73.jpg
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture70.jpg
viVietnamese