[bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”” background_image=”3336″ background_overlay=”top_dark_gradient” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”3019″ parallax=”0.7″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” parallax_zoom_start=”” parallax_zoom_end=”” parallax_blur_start=”” parallax_blur_end=”” parallax_opacity_start=”” parallax_opacity_end=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Kinh Doanh Phân Bón” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”huge,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” letter_spacing=”” subtitle_style=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/1″ align=”right,;,,;,,;,,;,,;,” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” shape=”” inner_color_scheme=”” order=”0,;,,;,,;,,;,,;,” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”large” bottom_spacing=”large” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”gray-background” background_color=”” background_image=”1650″ background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”1661″ parallax=”0.7″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”2/4″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_color_scheme=”” shape=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Ngỏ lời về sản phẩm của
chúng tôi” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”max-width: 480px;” supertitle_position=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” letter_spacing=”” subtitle_style=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text bb_version=”4.6.1″]

Kính gửi Quý khách hàng và đối tác,

Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Ứng dụng AI – gọi tắt AIG, xin gửi lời chào trân trọng đến Quý khách hàng và đối tác.

Lời nói đầu, AIG xin cảm ơn Quý khách hàng và đối tác đã quan tâm đến dòng sản phẩm Phân bón hữu cơ vi sinh được phân phối trực tiếp bởi AIG.

Nhận thấy nhu cầu của các bà con nông dân vào những sản phẩm chất lượng, nhằm tạo niềm tin tuyệt đối cho bà con, và mong muốn tạo nên một thị trường phân bón cạnh tranh công bằng và chất lượng.

Vì vậy, chúng tôi hiện đang là đại lý phân phối chính dòng sản phẩm phân bón hữu cơ – QT Organic.

Dòng sản phẩm đã được kiểm nghiệm tại Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng 3 (QUATEST 3) và đã được Cục bảo vệ thực vật ban hành Quyết định lưu hành tại Việt Nam từ ngày 13/03/2023.

AIG tự tin sẽ đem đến sự hài lòng nhất cho Quý khách hàng và đối tác khi đến với chúng tôi.

Chân thành cám ơn Quý khách hàng và đối tác đã chú ý tới thư ngỏ này!

AIG trân trọng được đồng hành cùng Quý khách hàng và đối tác!

[/bt_bb_text][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_color_scheme=”” shape=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_card_image html_tag=”h3″ lazy_load=”yes” image_position=”background” image_base_size=”full” image_format=”4:3″ title_size=”medium” border=”show” image=”3477″ supertitle=”” title=”” text=”” url=”” target=”_self” shadow=”show” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font=”inherit” font_subset=”latin,latin-ext” font_weight=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”normal” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_card_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”40″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_card_image html_tag=”h3″ lazy_load=”yes” image_position=”background” image_base_size=”full” image_format=”4:3″ title_size=”medium” border=”show” image=”3334″ supertitle=”” title=”” text=”” url=”” target=”_self” shadow=”show” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font=”inherit” font_subset=”latin,latin-ext” font_weight=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”normal” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_card_image][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”medium,;,,;,,;,,;,,;,” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_xs hidden_md hidden_lg hidden_xl” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”40,;,,;,,;,,;,,;,” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_ms hidden_sm hidden_md hidden_lg hidden_xl” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_separator][bt_bb_card_image html_tag=”h3″ lazy_load=”yes” image_position=”background” image_base_size=”full” image_format=”4:3″ title_size=”medium” border=”show” image=”3478″ supertitle=”” title=”” text=”” url=”” target=”_self” shadow=”show” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font=”inherit” font_subset=”latin,latin-ext” font_weight=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”normal” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_card_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”40″ border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_card_image html_tag=”h3″ lazy_load=”yes” image_position=”background” image_base_size=”full” image_format=”4:3″ title_size=”medium” border=”show” image=”3327″ supertitle=”” title=”” text=”” url=”” target=”_self” shadow=”show” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font=”inherit” font_subset=”latin,latin-ext” font_weight=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_separator top_spacing=”small” bottom_spacing=”normal” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_card_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” parallax_zoom_start=”” parallax_zoom_end=”” parallax_blur_start=”” parallax_blur_end=”” parallax_opacity_start=”” parallax_opacity_end=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”extra_large,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”extra_large,;,,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”rgb(0,0,0)” background_image=”3234″ background_overlay=”dark_gradient” parallax=”0.6″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”2165″ bottom_section_coverage_image=”1665″ allow_content_outside=”yes” parallax_zoom_start=”” parallax_zoom_end=”” parallax_blur_start=”” parallax_blur_end=”” parallax_opacity_start=”” parallax_opacity_end=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=”” width_xl=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”large” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_floating_image vertical_position=”top” horizontal_position=”right” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”default” animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ animation_direction=”” image=”1711″ responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”right: 20em; z-index: -1; top: -24em;”][/bt_bb_floating_image][bt_bb_floating_image vertical_position=”middle” horizontal_position=”right” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”200″ animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ animation_direction=”” image=”1722″ responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”right: 6em; z-index: -1;”][/bt_bb_floating_image][bt_bb_floating_image vertical_position=”bottom” horizontal_position=”right” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”300″ animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ animation_direction=”” image=”1713″ responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”bottom: -12em; right: -17em;”][/bt_bb_floating_image][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Quy trình sản xuất của chúng tôi luôn chú trọng từng chi tiết nhỏ” subheadline=”Sử dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ từ phân bò Úc và xử lý oai mục bằng nấm Trichoderma và các vi sinh có lợi khác” html_tag=”h2″ size=”extralarge,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”top_bottom” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”medium” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” letter_spacing=”” subtitle_style=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation” negative_margin=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=”” width_xl=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”nifty_e904″ title=”Chuẩn bị mặt bằng” text=”Với mặt bằng rộng rãi và bằng phẳng góp phần không nhỏ để tạo ra sản phẩm tốt.” url=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”nifty_e906″ title=”nguyên liệu” text=”Ủ nguyên liệu đúng quy trình nên sản phẩm đạt chất lượng cao.” url=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_service][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=”” width_xl=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”nifty_e903″ title=” Xử lí nguyên liệu” text=”Các bước xử lí được thực hiện bởi các chuyên gia đã được kiểm định bởi các trung tâm kỹ thuật” url=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”nifty_e905″ title=”Theo dõi, đảo trộn đống ủ” text=”Với mục đích tạo ra phân bón với nhiều chất dinh dưỡng cho cây.” url=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_service][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0,;,,;,,;,,;,,;,” lazy_load=”yes” bb_version=”4.6.1″ width=”1/3″ width_xl=”1/3″ width_lg=”1/3″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″ align=”center,;,,;,,;,,;,,;,” vertical_align=”top” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” inner_color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” shape=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_service icon=”essential_e99f” title=”Trộn bổ sung chế phẩm vi sinh vật” text=”Bổ sung thêm NPK và vi lượng để nâng cao chất lượng phân hữu cơ vi sinh” url=”” target=”_self” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”borderless” shape=”circle” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_service][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”2/12″][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”8/12″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_color_scheme=”” shape=””][bt_bb_separator top_spacing=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Nhà máy” subheadline=”Gần nguồn nguyên liệu và đảm bảo nguyên liệu luôn sẵn có. Sản lượng 1000 tấn/tháng.” html_tag=”h3″ size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”top_bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” subtitle_style=”” letter_spacing=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”2/12″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row bb_version=”4.6.1″][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” bb_version=”4.6.1″ width=”1/1″ width_xl=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][bt_bb_masonry_image_grid img_base_size=”large” lightbox_img_base_size=”full” bb_version=”4.6.1″ images=”3531,3530,3529,3528,3527,3526,3537″ columns=”3″ gap=”small” format=”21,11,11,11,11″ no_lightbox=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_masonry_image_grid][bt_bb_separator bb_version=”4.6.1″ top_spacing=”small,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_video bb_version=”4.6.1″ video=”https://www.youtube.com/watch?v=resqoHwo7mI” disable_controls=”no” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_video][bt_bb_separator bb_version=”4.6.1″ top_spacing=”small,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_floating_image vertical_position=”top” horizontal_position=”right” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”default” animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ animation_direction=”” image=”1647″ responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”right: 24em; top: -3em;”][/bt_bb_floating_image][bt_bb_floating_image vertical_position=”middle” horizontal_position=”right” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”200″ animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ animation_direction=”” image=”1709″ responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”right: -14em; top: 21em;”][/bt_bb_floating_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”” background_image=”3569″ background_overlay=”dark_gradient” parallax=”0.6″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”2143″ bottom_section_coverage_image=”2145″ allow_content_outside=”yes” parallax_zoom_start=”” parallax_zoom_end=”” parallax_blur_start=”” parallax_blur_end=”” parallax_opacity_start=”” parallax_opacity_end=”” animation=”fade_in” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation” negative_margin=””][bt_bb_column width=”3/4″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_ms hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”extra_large” bottom_spacing=”large” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_testimonial text_font_subset=”latin,latin-ext” details_size=”medium” text=”We are very pleased and happy to do things that help people and serve the development of the country.” name=”Võ Trần Đăng Khoa” details=”Tổng Giám Đốc” quote_color=”transparent_light” quote_position=”” text_size=”large” text_style=”italic” font_weight=”light” text_font=”IBM+Plex+Serif” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” logo=”” signature=”” animation=”fade_in” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_testimonial][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_large” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” parallax_zoom_start=”” parallax_zoom_end=”” parallax_blur_start=”” parallax_blur_end=”” parallax_opacity_start=”” parallax_opacity_end=”” animation=”fade_in” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_row][bt_bb_column width=”2/12″][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”8/12″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_color_scheme=”” shape=””][bt_bb_separator top_spacing=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”small,;,,;,,;,,;,,;,” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Thị trường cung ứng & Kế hoạch sản lượng” subheadline=”Tập trung vào thị trường Tây Nam Bộ.
Định hướng mở rộng thị trường lên khu vực Duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên trong kế hoạch 5 năm
” html_tag=”h3″ size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”top_bottom” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” subtitle_style=”” letter_spacing=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”2/12″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row bb_version=”4.6.1″][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” bb_version=”4.6.1″ width=”1/2″ width_xl=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″][bt_bb_image lazy_load=”yes” bb_version=”4.6.1″ image=”3856″ size=”full” image_height=”” align=”center,;,,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in” el_id=”” el_class=”” el_style=”” shadow=”” shape=”square”][/bt_bb_image][bt_bb_separator bb_version=”4.6.1″ top_spacing=”small,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column order=”0,;,,;,,;,,;,,;,” lazy_load=”yes” bb_version=”4.6.1″ width=”1/2″ width_xl=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ align=”left,;,,;,,;,,;,,;,” vertical_align=”top” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” inner_color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” shape=””][bt_bb_image lazy_load=”yes” bb_version=”4.6.1″ image=”3860″ size=”full” image_height=”” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” shadow=”” shape=”square”][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”0″ row_width=”boxed_1200_right_content_wide” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation” negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Quyết định của Cục BVTV cấp, chứng nhận phân bón QT Organic 01 được phép kinh doanh ra thị trường nông nghiệp Việt Nam” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” supertitle_style=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” letter_spacing=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” subtitle_style=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text bb_version=”4.6.1″]

Quyết định của Cục BVTV cấp, chứng nhận phân bón QT Organic 01 được phép kinh doanh ra thị trường nông nghiệp Việt NAm

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”3446″ size=”medium” image_height=”” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” shadow=”” shape=”square” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”0″ row_width=”boxed_1200_left_content_wide” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation” negative_margin=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/2″ align=”center,;,,;,,;,,;,,;,” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” shape=”” inner_color_scheme=”” width_xl=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0,;,,;,,;,,;,,;,” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”3447″ size=”medium” image_height=”” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” shadow=”” shape=”square” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”right,;,,;,,;,,;,,;,” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”z-index: 1;” padding=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” shape=”” inner_color_scheme=”” width_xl=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0,;,,;,,;,,;,,;,” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Quatest 3 – tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) – Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” supertitle_style=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” letter_spacing=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” subtitle_style=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_text]

Phân bón QT – Organic 01 đã được kiểm tra và có kết quả từ Quatest 3 – là tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) – Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)

[/bt_bb_text][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”extra_large,;,,;,,;,,;,,;,” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”0″ row_width=”boxed_1200_right_content_wide” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation” negative_margin=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/2″ align=”center,;,,;,,;,,;,,;,” vertical_align=”middle” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” shape=”” inner_color_scheme=”” width_xl=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0,;,,;,,;,,;,,;,” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_separator top_spacing=”medium,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg hidden_xl” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”yes” image=”4001″ size=”medium” image_height=”” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” shadow=”” shape=”square” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/2″ align=”center,;,,;,,;,,;,,;,” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” shape=”” inner_color_scheme=”” width_xl=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0,;,,;,,;,,;,,;,” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_separator top_spacing=”medium,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg hidden_xl” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”no” image=”4004″ size=”medium” image_height=”” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” shadow=”” shape=”square” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_image][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in” el_id=”” el_class=”” el_style=”” bb_version=”4.6.1″ negative_margin=””][bt_bb_column width=”1/4″][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”2/4″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”40″ shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Quy trình đặt hàng và Nhân sự kinh doanh” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” subtitle_style=”” letter_spacing=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/4″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row bb_version=”4.6.1″][bt_bb_column width=”1/2″ width_xl=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0″ lazy_load=”yes” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_image lazy_load=”yes” bb_version=”4.6.1″ image=”3933″ size=”full” image_height=”” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” shadow=”” shape=”square”][/bt_bb_image][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ width_xl=”1/2″ width_lg=”1/2″ width_md=”1/2″ width_sm=”1/2″ width_xs=”1/1″ order=”0″ lazy_load=”yes” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_separator top_spacing=”none,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_separator][bt_bb_image lazy_load=”yes” bb_version=”4.6.1″ image=”3935″ size=”full” image_height=”” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” caption=”” url=”” target=”_self” hover_style=”simple” content_display=”always” content_background_color=”” content_background_opacity=”” content_align=”middle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=”” shadow=”” shape=”square”][/bt_bb_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]