[bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”” background_image=”3236″ background_overlay=”top_dark_gradient” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”2116″ parallax=”0.7″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” parallax_zoom_start=”” parallax_zoom_end=”” parallax_blur_start=”” parallax_blur_end=”” parallax_opacity_start=”” parallax_opacity_end=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Liên hệ” subheadline=”Hãy liên hệ với chúng tôi nếu….” html_tag=”h2″ size=”huge,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” letter_spacing=”” subtitle_style=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_large” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″][bt_bb_floating_image vertical_position=”default” horizontal_position=”default” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”default” animation_duration=”default” animation_speed=”1.0″ animation_direction=”” bb_version=”4.6.1″ image=”1647″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_floating_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ top_spacing=”large” bottom_spacing=”medium” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”2378″ background_overlay=”” parallax=”0.7″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” lazy_load=”no” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”1681″ allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=””][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN?” headline=”Hãy đến địa chỉ này để tìm chúng tôi.” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” subtitle_style=”” letter_spacing=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”0349766576″ subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”accent-light-skin” color=”” supertitle_position=”” supertitle_style=”” subtitle_style=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”normal” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” letter_spacing=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_row_inner][bt_bb_column_inner width=”1/2″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG” headline=”TP. HỒ CHÍ MINH” subheadline=”148 đường Hoàng Trọng Mậu, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7 ” html_tag=”h4″ size=”small,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” supertitle_style=”” subtitle_style=”regular” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” letter_spacing=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][bt_bb_column_inner width=”1/2″][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”BẠN NÊN GHÉ LÚC” headline=”Giờ làm việc:” subheadline=”Thứ 2 – Thứ 7
8h30 đến 17h30″ html_tag=”h4″ size=”small,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” supertitle_style=”” subtitle_style=”regular” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” letter_spacing=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column_inner][/bt_bb_row_inner][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Mạng xã hội” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”medium,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” letter_spacing=”” subtitle_style=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”small” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f09a” text=”” size=”large” text_color=”” url=”https://www.facebook.com/boldthemes/” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f099″ text=”” size=”large” text_color=”” url=”https://twitter.com/bold_themes” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_small” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_ms hidden_sm hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f16d” text=”” size=”large” text_color=”” url=”https://www.instagram.com/bold_themes/?hl=en” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_icon icon=”fontawesome_f0e1″ text=”” size=”large” text_color=”” url=”#” url_title=”” target=”_blank” align=”inherit” color_scheme=”dark-accent-skin” style=”filled” shape=”circle” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_icon][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/2″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”60″ inner_color_scheme=”gray-background” shape=”rounded”][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI” headline=”Hãy để lại cho chúng tôi vài thông tin chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.” subheadline=”” html_tag=”h3″ size=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” subtitle_style=”” letter_spacing=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][bt_bb_contact_form_7 contact_form_id=”2606″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_contact_form_7][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” border_style=”none” border_width=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/1″ align=”center,;,,;,,;,,;,,;,” vertical_align=”middle” order=”0,;,,;,,;,,;,,;,” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” inner_color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in” el_id=”” el_class=”” el_style=”” bb_version=”4.6.1″ padding=”normal,;,,;,,;,,;,,;,” shape=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”100″ text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_raw_content raw_content=”PGlmcmFtZSBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZS5jb20vbWFwcy9lbWJlZD9wYj0hMW0xOCExbTEyITFtMyExZDM5MTkuOTU0ODYyMzE1NjA3NCEyZDEwNi42OTM2NTExNzU3NTE4MiEzZDEwLjczNzk2MjM1OTkwMDU1OSEybTMhMWYwITJmMCEzZjAhM20yITFpMTAyNCEyaTc2OCE0ZjEzLjEhM20zITFtMiExczB4MzE3NTJmYTNhOGFlNWZmMSUzQTB4ZDUxMDVhZmViYTE3M2EwZSEyek1UUTRJRWh2dzZCdVp5QlVjdUc3alc1bklFM2h1cTExTENCTGFIVWdaTU9pYmlCanhyQWdTR2x0SUV4aGJTd2dVWFhodXExdUlEY3NJRlJvdzZCdWFDQndhT0c3a1NCSTRidVRJRU5vdzYwZ1RXbHVhQ0EzTURBd01EQXNJRlpwNGJ1SGRDQk9ZVzAhNWUwITNtMiExc3ZpITJzITR2MTY5MjI1MTg1NDY3MSE1bTIhMXN2aSEycyIgd2lkdGg9IjgwMCIgaGVpZ2h0PSI2MDAiIHN0eWxlPSJib3JkZXI6MDsiIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0iIiBsb2FkaW5nPSJsYXp5IiByZWZlcnJlcnBvbGljeT0ibm8tcmVmZXJyZXItd2hlbi1kb3duZ3JhZGUiPjwvaWZyYW1lPg==”][/bt_bb_raw_content][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”100″ text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”bottom” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]