[bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”” background_image=”3234″ background_overlay=”top_dark_gradient” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”3019″ parallax=”0.7″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” parallax_zoom_start=”” parallax_zoom_end=”” parallax_blur_start=”” parallax_blur_end=”” parallax_opacity_start=”” parallax_opacity_end=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”7/12″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Dịch vụ của chúng tôi” subheadline=”” html_tag=”h2″ size=”huge,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” supertitle_position=”” font=”inherit” font_size=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” font_weight=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” letter_spacing=”” subtitle_style=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”extra_large” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”5/12″][bt_bb_floating_image vertical_position=”default” horizontal_position=”default” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”default” animation_duration=”default” animation_speed=”1.0″ animation_direction=”” bb_version=”4.6.1″ image=”1821″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_floating_image][bt_bb_floating_image vertical_position=”bottom” horizontal_position=”right” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”default” animation_duration=”default” animation_speed=”1.0″ animation_direction=”” bb_version=”4.6.1″ image=”1819″ responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”no_animation” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_floating_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row bb_version=”4.6.1″][bt_bb_column order=”0″ lazy_load=”yes” bb_version=”4.6.1″ width=”1/1″ width_xl=”1/1″ width_lg=”1/1″ width_md=”1/1″ width_sm=”1/1″ width_xs=”1/1″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”large,;,,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”rgb(247,247,245)” background_image=”2439″ background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”0.7″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” parallax_zoom_start=”” parallax_zoom_end=”” parallax_blur_start=”” parallax_blur_end=”” parallax_opacity_start=”” parallax_opacity_end=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_row][bt_bb_column width=”2/12″][/bt_bb_column][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”8/12″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_color_scheme=”” shape=””][bt_bb_headline font_subset=”latin,latin-ext” superheadline=”” headline=”Dịch vụ của chúng tôi” subheadline=”Chúng tôi rất hân hạnh khi được phụ vụ quý khách!” html_tag=”h3″ size=”large,;,,;,,;,,;,,;,” align=”inherit,;,,;,,;,,;,,;,” dash=”none” color_scheme=”” color=”” font=”inherit” font_size=”” font_weight=”” url=”” target=”_self” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” supertitle_position=”” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” supertitle_style=”” subtitle_style=”” letter_spacing=”” supertitle_letter_spacing=”” subtitle_letter_spacing=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_headline][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”medium” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”2/12″][/bt_bb_column][/bt_bb_row][bt_bb_row][bt_bb_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” inner_background_color=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_card_image html_tag=”h2″ lazy_load=”yes” image_position=”” image_base_size=”full” image_format=”vertical_rectangle” title_size=”small” border=”show” font_subset=”latin,latin-ext” bb_version=”4.6.1″ image=”3851″ supertitle=”” title=”Tư vấn Pháp lý / Quy hoạch / Xây dựng” text=”AIG thực hiện từ các dự án nhỏ như nhà dân, khu du lịch nghỉ dưỡng đến các dự án lớn như Khu dân cư, Khu công nghiệp.
” url=”tu-van-du-an” target=”_self” shadow=”” font=”inherit” font_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_card_image][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” inner_background_color=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_card_image html_tag=”h2″ lazy_load=”yes” image_position=”” image_base_size=”full” image_format=”vertical_rectangle” title_size=”small” border=”show” font_subset=”latin,latin-ext” bb_version=”4.6.1″ image=”3850″ supertitle=”” title=”Tư vấn mở rộng thị trường kinh doanh đa lĩnh vực” text=”“Tập trung vào thị trường Tây Nam Bộ. Định hướng mở rộng thị trường lên khu vực Duyên hải Nam trung bộ và Tây Nguyên trong kế hoạch 5 năm“
” url=”kinhdoanh” target=”_self” shadow=”” font=”inherit” font_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_card_image][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”1/3″ align=”center” vertical_align=”top” animation=”fade_in” padding=”normal” background_color=”” opacity=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” inner_background_color=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_card_image html_tag=”h2″ lazy_load=”yes” image_position=”” image_base_size=”full” image_format=”vertical_rectangle” title_size=”small” border=”show” font_subset=”latin,latin-ext” bb_version=”4.6.1″ image=”3849″ supertitle=”” title=”Năng lượng mặt trời” text=”Tiềm năng phát triển ở các khu công nghiệp Long An, các công trình dân dụng như Chung cư, Trường học,….
” url=”tuvandautunangluong” target=”_self” shadow=”” font=”inherit” font_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” animation=”fade_in” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_card_image][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”” border_style=”none” border_width=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” text=”” border_color=”none” opacity=”” responsive=”hidden_md hidden_lg” publish_datetime=”” expiry_datetime=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”boxed_1200″ lazy_load=”yes” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”extra_large,;,,;,,;,,;,,;,” bottom_spacing=”extra_large,;,,;,,;,,;,,;,” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”dark-skin” background_color=”” background_image=”4276″ background_overlay=”dark_gradient” parallax=”0.6″ parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” top_section_coverage_image=”2165″ bottom_section_coverage_image=”1665″ allow_content_outside=”yes” parallax_zoom_start=”” parallax_zoom_end=”” parallax_blur_start=”” parallax_blur_end=”” parallax_opacity_start=”” parallax_opacity_end=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][bt_bb_row column_gap=”” row_width=”default” color_scheme=”” background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” animation=”no_animation” negative_margin=””][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”no_animation” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” inner_color_scheme=”” shape=””][/bt_bb_column][bt_bb_column width=”2/3″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” lazy_load=”no” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_separator top_spacing=”medium” bottom_spacing=”large” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”hidden_xs hidden_ms” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_floating_image vertical_position=”top” horizontal_position=”right” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”default” animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ animation_direction=”” image=”1711″ responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”right: 20em; z-index: -1; top: -24em;”][/bt_bb_floating_image][bt_bb_floating_image vertical_position=”middle” horizontal_position=”right” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”200″ animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ animation_direction=”” image=”1722″ responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”right: 6em; z-index: -1;”][/bt_bb_floating_image][bt_bb_floating_image vertical_position=”bottom” horizontal_position=”right” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”300″ animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ animation_direction=”” image=”1713″ responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”bottom: -12em; right: -17em;”][/bt_bb_floating_image][bt_bb_testimonial text_font_subset=”latin,latin-ext” details_size=”medium” text=”The prime objective of our service is to answer customer questions quickly and effectively, resolve issues with empathy and care, document pain points to share with internal teams, nurture relationships, and improve brand credibility” name=”Võ Trần Đăng Khoa” details=”Tổng Giám Đốc” quote_color=”transparent_light” quote_position=”” text_size=”large” text_style=”italic” font_weight=”light” text_font=”IBM+Plex+Serif” supertitle_font_weight=”” subtitle_font_weight=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” logo=”” signature=”” animation=”no_animation” bb_version=”4.6.1″][/bt_bb_testimonial][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”normal” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][bt_bb_separator top_spacing=”” bottom_spacing=”large” text=”” border_style=”none” border_color=”none” border_width=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][/bt_bb_separator][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section][bt_bb_section layout=”wide” lazy_load=”yes” allow_content_outside=”no” show_video_on_mobile=”” top_spacing=”” bottom_spacing=”” full_screen=”” vertical_align=”top” color_scheme=”” background_color=”” background_image=”” background_overlay=”” top_section_coverage_image=”” bottom_section_coverage_image=”” parallax=”” parallax_offset=”” background_video_yt=”” yt_video_settings=”” background_video_mp4=”” background_video_ogg=”” background_video_webm=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_bb_row][bt_bb_column lazy_load=”yes” width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”top” animation=”fade_in” background_image=”” inner_background_image=”” color_scheme=”” background_color=”” inner_background_color=”” opacity=”” responsive=”” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” padding=”normal” shape=”” inner_color_scheme=””][bt_bb_floating_image vertical_position=”top” horizontal_position=”left” lazy_load=”no” animation_style=”ease_out” animation_delay=”600″ animation_duration=”default” animation_speed=”0.4″ animation_direction=”” image=”1648″ responsive=”hidden_xs hidden_ms hidden_sm” publish_datetime=”” expiry_datetime=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”top: -31em; left: -2em;”][/bt_bb_floating_image][/bt_bb_column][/bt_bb_row][/bt_bb_section]