148 đường Hoàng Trọng Mậu, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
0349766576

PROJECT MANAGEMENT

AIG có chức năng quản lí dự án và tư vấn quản lí dự án. Chúng tôi có thể lập kế hoạch, tổ chức và quản lí, giám sát quá trình phát triển của dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời  gian, trong phạm vi ngân sách đã được duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt được mục tiêu đề ra của quý khách hàng.

AIG tự tin vào kinh nghiệm, khả năng ứng xử khéo léo, kỹ năng thương lượng, am tường các quy trình làm việc của cơ quan ban ngành. Chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm bộ phận đại diện của quý khách hàng trong việc điều phối và kiểm soát tiến độ của các đơn vị kỹ thuật chuyên môn, tư vấn làm việc với cơ quan quản lí nhà nước trong quá trình triển khai dự án.

Hình ảnh dự án: Singapore international school

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture68.jpg
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/1-min.png
viVietnamese