148 đường Hoàng Trọng Mậu, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
0349766576

LEGAL ADVICE

Để tư vấn pháp lý cho dự án, cần cung cấp thông tin cụ thể về dự án như loại hình dự án, ngành nghề liên quan, vị trí dự án, kích thước và quy mô của dự án, vấn đề pháp lý đang đối diện hiện tại, v.v.

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture11.jpg
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture8.jpg

Hình ảnh dự án: DRAGON PEARL

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture10-1.jpg
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture9.jpg
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture12.jpg
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2023/09/Picture13-1.png
viVietnamese