148 đường Hoàng Trọng Mậu, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
0349766576

Team

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/team_01-850x1280.jpg

Head of ConsultingBrian B. Rooney

+353 1 417 259
bbroney@nifty.com
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/team_02-850x1280.jpg
+353 1 417 259
rgill@nifty.com
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/team_03-850x1280.jpg

Talent & Performance AdvisorMichelle C. Ward

+353 1 417 259
mward@nifty.com
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2019/02/team_04-850x1280.jpg

Head of ConsultingBianca B. Rooney

+353 1 417 259
bbroney@nifty.com
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/team_05-850x1280.jpg
+353 1 417 259
bbroney@nifty.com
https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/team_06-850x1280.jpg

Talent & Performance AdvisorMichelle C. Ward

+353 1 417 259
bbroney@nifty.com
viVietnamese