148 đường Hoàng Trọng Mậu, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
0349766576

Images

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

THUMBNAIL SIZEStandard image

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-160x160.jpg

SMALL SQUARE SIZEFade to grey

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

SMALL SQUARE SIZEFlip image

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-320x320.jpg

FULL SIZEZoom in

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02.jpg

LARGE SQUARE SIZEZoom in & gray

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

HARD ROUNDED SHAPEFade from grayscale

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-1280x1200.jpg

LARGE RECTANGLE SIZE / SOFT ROUNDED SHAPEScroll effect

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/team_06-720x1080.jpg

LARGE VERTICAL RECTANGLE SIZEZoom in & content

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2018/09/post_02-850x1200.jpg

Headline & Button

Floating image

https://aiggroup.com.vn/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_03.png

1 VISIBLE SLIDESImage Slider

post_07
post_05
post_01

4 VISIBLE SLIDESImage Slider

SMALL GAPMasonry Image Grid

LARGE GAPMasonry Image Grid

viVietnamese